REGLER

 • §2.1 - Varje biljett är giltig för en (1) persons inträde med en (1) dator till evenemanget E-sport weekend. I priset ingår en sittplats med tillhörande stol samt rätten att vistas i hallen under hela evenemanget, enligt de öppettider som anges på webbplatsen. Vidare så ger biljett tillträde till aktiviteter som kommer anordnas under TEF.
 • §2.2 - Biljetten består av ett unikt biljettnummer som identifierar dig vid entren. I utbyte mot biljettnumret får du ett armband som visar att du har rätt att gå in i och ut ur hallen. Armband skall visas upp för Staff varje gång man passerar kontrollen. Varje biljettnummer kan användas endast en gång. Eventuellt försök till fusk med biljetter eller armband kommer att polisanmälas. Den som gör sig skyldig till fusk kommer att avvisas från platsen och krävas på skadestånd.
 • §2.3 - Betalda biljetter återköpes ej. Sjukdom eller annan oförutsedd händelse ger inte rätt till återbetalning.
 • §2.4 - Skulle evenemanget av något skäl ställas in kommer biljettpriset att återbetalas till den person som beställt biljetterna.
 • §2.5 - Varje registrerad användare på hemsidan www.tranasesport.se samt Lanportal.se är skyldig att uppge korrekta personuppgifter.
 • §2.6 - Eventuella avbrott i el- eller datornät ger inte rätten till ersättning eller återbetalning av biljettpriset. Det händer att aktiviteter, föreläsningar och annat blir inställt av olika orsaker. Eventuell inställd eller utebliven del av evenemanget eller annan utfästelse ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av biljettpriset.
 • §2.7 - De personuppgifter som du har lämnat vid registreringen lagras och behandlas med datorteknik av TEF, som är ansvarig för behandlingen. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till behandling av dina personuppgifter enligt ovan.

3. Deltagande

 • §3.1 - Deltagande i evenemanget Tranås E-sport Weekend sker på egen risk.
 • §3.2 - Följ våra regler, uppträd lugnt, ät och sov ordentligt. Var särskilt noga med att sova tillräckligt så att du är utvilad, om du ska köra hem efteråt!
 • §3.3 - Tranås E-sport är inte ansvarig för deltagares eventuella ekonomiska förluster i samband med Tranås E-sport, direkt eller indirekt, exempelvis vid inställt evenemang, elproblem eller motsvarande.
 • §3.4 - Tranås E-sport ansvarar ej för deltagarnas personliga tillhörigheter och utrustning. Lämna inte små värdefulla saker obevakade!
 • §3.5 - Du får ta med en egen kontorsstol eller gaming-stol OBS! DU MÅSTE DU TA MED GOLVSKYDD!

4. Säkerhet

 • §4.1 - Det är inte tillåtet att hänga eller på annat sätt placera kläder eller annat brännbart material på elcentraler och liknande. Det är inte heller tillåtet att hänga någonting i de el- och nätverkskablar/TP-Kablar som hänger mellan bordsraderna.
 • §4.2 - Det är inte tillåtet att använda hemgjord el-utrustning. Använd kablar och förgreningar av god kvalitet. Dåliga kablar och el-utrustning kan orsaka brand och allvarliga skador på din utrustning. Dessutom orsakar undermålig utrustning jordfel som får de lagstadgade jordfelsbrytarna i elcentralerna att lösa ut. Använd av oss rekommenderad utrustning så som jordad förgreningsdosa i gott skick med 1-3 meters kabel och minst 3 uttag med en kabel area på 1-1,5 mm2 mer om utrustning hittar du på hemsidan http://www.tranasesport.se/
 • §4.3 - Det är inte tillåtet att medföra brödrost, mikrovågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater. Även spotlights och vanliga 220V-lampor mm kan innebära brandfara och får ej användas. TEFs personal har rätt att beslagta objekt vid upprepade regelbrott.
 • §4.4 - Öppna lågor (stearinljus, tändare, spritkök eller annat) är inte tillåtna inomhus.
 • §4.6 - Du måste hålla rent från skräp på din plats och på golvet runtomkring. Detta för att minska mängden brännbart material på din plats. Släng dina sopor i de soptunnor som finns uppställda! Hjälp oss värna om miljön genom att källsortera (burkar och övrigt i rätt tunnor!)
 • §4.7 - Det är inte tillåtet att ta med egen fåtölj, soffa, skrymmande möbler eller liknande. Dessa är dels för skrymmande och dels innehåller de för mycket brännbart material. En större kontorsstol och mindre är ok.
 • §4.8 - Det är inte tillåtet att sova under borden eller i gångarna mellan raderna. Använd av Tranås E-sport weekend hänvisad sov-yta.
 • §4.9 - Det är inte tillåtet att blockera gångarna mellan borden eftersom de skall användas vid en eventuell utrymning av hallen. Din packning bör därför rymmas på och under din bordsplats. Din bordsplats är minst 90x74cm (bredd/djup).

5. El och Nätverk

 • §5.1 - Varje deltagare ska vara medveten om att avbrott och störningar under evenemanget kan uppstå i elförsörjning och datanätverk. TEFs personal försöker åtgärda eventuella problem efter bästa förmåga. Avbrott ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av erlagt biljettpris, varken helt eller delvis.
 • §5.2 - Varje deltagare måste ansluta en egen förgreningsdosa till ett av de eluttag som tillhandahålls av Tranås E-sport weekend. Det är inte tillåtet att ta el från bordsgrannen eller något annat uttag. Detta är mycket viktigt för att belastningen ska blir rätt fördelad samt för att minimera jordfelen.
 • §5.3 - Varje datorplats kan utnyttja i totalt 400W. Observera att den effekt som står angiven på din utrustning inte är den verkliga effekten vid användning!
 • §5.4 - Det är inte tillåtet att medföra ljudanläggningar eller större högtalare. För att få ned ljudnivån och strömförbrukningen är det hörlurar som gäller.
 • §5.5 - Det är inte tillåtet att medföra brödrost, mikrovågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater.
 • §5.6 - Det är inte tillåtet att sätta upp egna WLAN-accesspunkter för trådlöst nätverk.
 • §5.7 - Om en deltagares dator orsakar problem i nätverket (virus, attacker, m.m.) så förbehåller vi oss rätten att neka access till nätverket tills problemet är åtgärdat. Om personen i fråga vägrar eller kringgår nekandet av access har vi också rätt att avhysa personen från Tranås E-sport weekend.
 • §5.8 - Varje deltagare ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda nätverket mot spridning av datavirus, spyware och liknande. Alla ska ha ett antivirusprogram och brandvägg installerat.

6. Övrigt

 • §6.1 - Alkohol och droger i annan form hör inte hemma på Tranås E-sport weekend och är inte tillåtet någonstans på området. Berusade och/eller på annat sätt påverkade personer släpps inte in. påverkade personer kommer att avvisas från området.
 • §6.3 - Det är inte tillåtet att på något sätt bygga egna bord eller att bygga ut de befintliga borden.
 • §6.4 - Allt kablage tillhörande Tranås E-sport weekend får ej vidröras eller modifieras.
 • §6.5 - Om deltagaren är under 18 år skall målsman ska informeras om dessa regler.
 • §6.6 - Brott mot svensk lag kan leda till polisanmälan och omedelbar avhysning från området i väntan på polis.
 • §6.7 - Det inte är tillåtet att sälja någonting på Tranås E-sport weekend utan tillstånd från Tranås E-sport. Undantag är försäljning av privata begagnade ägodelar.
 • §6.8 - Affischering eller på annat sätt spridande av reklam, propaganda eller liknande budskap inom event området är inte tillåtet utan särskilt tillstånd från Tranås E-sport.
 • §6.9 - Du måste kontinuerligt städa din plats och källsortera avfallet (burkar och övrigt i rätt tunnor!). Innan du lämnar hallen tar du med de sopor som finns vid din plats och lämnar dessa i någon av de tunnor som står uppställda för detta ändamål.
 • §6.10 - TEF har rätt att sätta upp nätverkskameror på Tranås E-sport weekend för publicering på webben samt att publicera foton/film tagna inne på och utanför Tranås E-sport weekend på webben utan ytterligare tillstånd från deltagare som eventuellt kommer med på bild.
 • §6.11 - Tranås E-sport weekend har rätt att byta platser på deltagarna med kännedom om att deltagaren åkt dit i grupp.
 • §6.13 - Skulle en bugg eller säkerhetshål upptäckas i något av systemen Tranås E-sport weekend använder så skall detta meddelas till webbansvarig. Skulle Säkerhetshålet eller buggen utnyttjas kan den skyldige bli avstängd från nästkommande event.
 • §6.14 - Det är inte tillåtet att äta eller ta med sig nötter eller föremål som kan innehålla nötter.
 • §6.15 - Rökning är förbjuden inomhus och får endast ske på anvisad plats utanför, gäller även E-cigaretter.

PACKLISTA

 • Dator/konsol
 • Skärm, ENDAST 1st
 • Tillhörande kablage
 • Tangentbord & mus
 • Musmatta
 • Förgreningsdosa
 • Nätverkssladd, minst 20 meter
 • Hörlurar, högtalare är ej tilåtet
 • Stol finns på plats. Fåtölj/soffa är ej tillåtet. Man får ta med sig sin egen gamingstol om man medtar golvskydd.
 • Silvertejp (om du lider av de ibland vassa bordskanterna)
 • Mobiltelefon + laddare
 • En kamera
 • Tofflor utan svarta sulor
 • Sovsäck/täcke, sovsal finns tillgänglig
 • Liggunderlag
 • Kudde
 • Tandborste + Tandkräm
 • Hörselproppar
 • Hygienartiklar
 • Medicin vid sjukdom
 • Huvudvärkstablett
 • Antivirus, antispyware och brandvägg. Extra viktigt om man har OS från Microsoft.